Veřejná schůze lidu 5. června 1908 v Lomu

Publikováno 10. 02. 2018 v kategorii Historické události

V neděli 5.června 1908 se konala veřejná schůze lidu svolaná anarchisty. Na veřejné schůzi vystoupili anarchisté Václav Draxl, František Podolka a Alois Bašus, a promluvili o starobním a invalidním pojištění se zřetelem na horníky. Po ukončení schůze anarchista Václav Draxl vypracoval resoluci za starobní a invalidní pojištění, která byla jednohlasně přijata. Resoluce zněla: „My shromáždění horníci na dnešní schůzi prohlašujeme, že nesympatujeme s bojem, vedeným sociálními demokraty za všeobecné starobní a invalidní pojištění dělnictva, do kterého mají bti zařazení i horníci, bez ohledu na různost pracovního a pojišťovacího poměru našeho k ostatnímu dělnictvu. V první řadě nastřádali jsme již do naší bratrské pokladny přes 20 milionů, o které máme přijíti následkem zavedení všeobecného starobního a invalidního pojištění, v kterém se nám nechce zaručiti lepšího pojištění pro stáří a invalitidu, než nám zaručuje to naše v bratské pokladně, přesto, že se nám stává nesnesitelným. Dnes, kdy horníci všech národů se domáhají po 25leté práci v dolech 700 korun roční pense a vedou za to houževnatý boj, přicházejí naši rakouští sociální demokraté vnucovat horníkům všeobecné starobní pojištění, které může míti a to jen nepatrného významu, pro neurčité odbory a dnešní práce neschopné a všechnu pensi postrádající žebráky. Protestujeme proti dryáčnickému jednání sociálních demokratů u nás v Rakousku, ohledně starobnímu a invalidnímu pojištění horníků, protože přicházejí hájiti všeobecné starobní pojištění vládou naší projektované, jako přijatelné pro nás horníky bez nutných podmínek a právě v tu dobu, kdy horníci všech národů jím opovrhují a dovolávají se starobního pojištění horníkům odpovídajícího. Protestujeme proti tomuto dryáčnickému jednání rakouských sociálních demokratů a zvláště jako horníci proti „Unii“ rakouských horníků, protože samotný její zástupce Jarolím, který letošním rokem tuto beznadějnou akci všemožně obhajoval na vídeňské konferenci báňských společenstev, loňským rokem na mezinárodním sjezdu horníků v Solnohradě hlasoval pro zvláštní přípustné pojištění pro horníky – 600 K ročně. Plyne z toho očividná lokajská diplomacie sociálního demokrata v zájmu naší, nám nepřátelské vlády, kde nutno všem horníkům, ve všech uhelných revírech Rakouska se proti tomuto sociálně demokratickému dryáčnictví energicky ohradit. Nejme proti takovému všeobecnému starobnímu pojištění, ve kterém se nám zajistí to, čeho se společně chceme domáhati s horníky ostatních států – Za 25 let práce v dolech 700 K a další poměrný rozpočet. - Vyzýváme všechny horníky ve všech revírech, aby na schůzích pojednali o této otázce svého starobního pojištění a projevili s námi svůj souhlas, případně i k svolání našeho celorakouského sjezdu.“

Lom