Ladislav Knotek: V kulturní boj!

Publikováno 15. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Ladislav Knotek, Práce

Je už svrchovaně nutno, abychom si uvědomili, kde vězí kořen zla, co je příčinou vší té mravní bídy, jež nás obklopuje. Tož klerikalism je jen nutným důsledkem církví, jež jsou počátečnou příčinou všeho, co ještě dnes ohrožuje naši svobodu.

Proti nim musíme mířit ostří svých zbraní, neboť právě církve jsou …


Číst dál

Ladislav Knotek: Zásady anarchistického boje

Publikováno 07. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Ladislav Knotek, Omladina

Rozhlížíme-li se po minulosti anarchistického hnutí a srovnáme-li je s přítomností nebo aspoň s nejnovějšími proudy v hnutí, pozorujeme zcela jasně, že se počíná za našich dnů ujímat nový názor na způsob anarchistického boje, na anarchistickou taktiku – abych mluvil obvykle užívanými slovy. A počíná se nejen nově a jinak nazírat …


Číst dál