Projekty

Zde budeme informovat o projektech, na kterých pracujeme.

Finanční sbírka na výstavbu pomníku M. A. Bakunina v Hostomicích nad Bílinou

Historický spolek Zádruha vyhlašuje veřejnou sbírku na realizaci Bakuninova pomníku, který má v plánu postavit v severočeském městysu Hostomice nad Bílinou. Zde se již nachází unikátní ulice pojmenovaná po slavném ruském anarchistovi a revolucionáři Michailu Alexandroviči Bakuninovi. Bakuninova ulice je jedinou takto pojmenovanou ulicí v České republice. Ve světě nese jeho jméno pouze pár dalších ulic v Německu, Itálii, Francii, Španělsku a Rusku.

Během prázdnin se započne s realizací reliéfu na Bakuninův pomník a kovové pamětní desky, jenž budou vsazeny do pomníku. Samotný pomník bude vytvořen ze severočeského pískovce, který hodláme obstarat a převést z pískovcového lomu nedaleko Děčína. Zveřejňujeme návrh pomníku vytvořený naší kamarádkou, abyste si mohli udělat přibližný obrázek, jak bude vypadat.

Obracíme se proto na všechny přátele anarchistické historie, aby i drobnou částkou přispěli na realizaci pomníku. Potřebujeme dát dohromady přibližně Kč 6 000. Jakmile se nám je podaří shromáždit, přistoupíme k nákupu pískovcových kamenů a jejich převozu do Hostomic.

Při realizaci Bakuninova pomníku se budeme přirozeně snažit omezit náklady na minimum. V případě, že by se ve sbírce vybrala částka větší, než budou činit náklady, použijeme je na výstavbu menšího Ferrerova pomníku ve stejné obci, kde se taktéž nalézá ulice po něm pojmenovaná. Pro transparentnost máme v plánu zveřejnit účtenky související s výdaji při realizaci tohoto pomníku, aby se každý mohl přesvědčit, na co byly vybrané peníze použity.

Přispět můžete jednorázovým trvalým příkazem ve prospěch bankovního účtu Historického spolku Zádruha. Pomoci můžete i sbírkou mezi kamarády nebo třeba uspořádáním benefičního koncertu či večeře pro účel sbírky.

Finanční dary prosím zasílejte na číslo účtu: 1024164477/6100 (Equa bank)

Pro zahraniční platby:

IBAN: CZ5461000000001024164477

Název příjemce: Historický spolek Zádruha, z.s.

Pro jakékoliv další dotazy či v případě zájmu se obracejte na: spolekzadruha@riseup.net