Josef Jícha: Pod černými komíny

Publikováno 16. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Josef Jícha

Tam dole hluboko pod zemí je otroctví prvního řádu, těžko je, těžko, vy havíři, komu z vás udílet radu.

Tam dole hluboko pod zemí dívám se se vztekem v oku, kde mnohý uhlokop lhostejně dře se už po mnoho roků.

Těžko je, těžko, vy havíři komu z vás udílet radu …


Číst dál

Ladislav Knotek: V kulturní boj!

Publikováno 15. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Ladislav Knotek, Práce

Je už svrchovaně nutno, abychom si uvědomili, kde vězí kořen zla, co je příčinou vší té mravní bídy, jež nás obklopuje. Tož klerikalism je jen nutným důsledkem církví, jež jsou počátečnou příčinou všeho, co ještě dnes ohrožuje naši svobodu.

Proti nim musíme mířit ostří svých zbraní, neboť právě církve jsou …


Číst dál

Josef Jícha: Výčitka

Publikováno 14. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Josef Jícha, Hornické listy, básně

Vy havíři, vy jste vinni, že zisk práce shrábnou jiní, že krev teče dnem i nocí, že úpíte bez pomoci, bez pomoci, součinné lásky, důtek dostáváte v šíji šlehy.

O, nejste tvrdí, jako kámen, kdy od kladiva lítá jiskra, plamen, pěst k obraně nepozvedne, když katan ve tvář pohlédne. Jak …


Číst dál

Ladislav Knotek: Zásady anarchistického boje

Publikováno 07. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Ladislav Knotek, Omladina

Rozhlížíme-li se po minulosti anarchistického hnutí a srovnáme-li je s přítomností nebo aspoň s nejnovějšími proudy v hnutí, pozorujeme zcela jasně, že se počíná za našich dnů ujímat nový názor na způsob anarchistického boje, na anarchistickou taktiku – abych mluvil obvykle užívanými slovy. A počíná se nejen nově a jinak nazírat …


Číst dál

Bílé sasanky. (Povídání parádní i utrhačné, ale pravdivé.)

Publikováno 06. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Zádruha

Bílé sasanky…

V prvních záblescích jarního slunce hrdě vztyčují svoje hlavinky ze sporé travičky, ručinky rozpínají, vykřiknout chtějí…

Skloň se k nim, polib je, uroň slzu nadšení, ještě se na ně i ohlédni – ale netrhej jich!

Neboť, kdybys se na ně dobře podíval, jako já, viděl bys, že to nejsou …


Číst dál

Alois Šefl: Z mých vzpomínek na starého buřiče

Publikováno 05. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Hynek Holub, Alois Šefl, Hosrnické listy

Nejstarší má vzpomínka na starého Holuba sahá hodně daleko. Bylo to, myslím, v roce 1895, když jsem se ještě s dvěma soudruhy vydal na pěší cestu za chlebem po Čechách a bude-li nutno i do ciziny.Cesta nás vedla přes Most. Nechtěli jsme toto město minouti, aniž bychom nenavštívili redakci …


Číst dál

Z věstníku ČAF: Kritická úvaha z Horního Růžodolu v roce 1913

Publikováno 04. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky ČAF, Horní Růžodol, Zádruha

Z Hor. Růžodolu: první čtvrtletí již uplynulo od ustavení se skupiny Č. A. F. v rámci, jak byl přesně vytčen na posledním anarch. sjezdu, avšak práce tolik se nevykonalo, jak bylo v ustanovení se skupiny předpokládáno, a jak samotné hnutí vyžaduje. Starý zlozvyk u našich spolků zakořeněný, přihlásiti se všude …


Číst dál

Věstník ČAF: Kamarádi! Zakládejte všude knihovny

Publikováno 02. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Zádruha

Kamarádi! Zakládejte všude knihovny a hleďte, by knihy do knihoven zakoupené byly opravdu vybranou četbou. Pryč se všemi škváry. Máme málo peněz a tudíš kupujeme jen knihy dobré.

Kteří kamarádi mohou knihy některým nově se utvořivším skupinám zapůjčiti, nechť tak učiní prostřednictvím redakce t. l., která sdělí adressu, kam knihy …


Číst dál

Kamil Berdych: Okolo pole.

Publikováno 01. 02. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Kamil Berdych, Zádruha

Okolo pole jdu. Hroudy tak voní.

Jaro je. Skřivan vesele zvoní.

Daleko v brázdách vleče se pluh.

Sám v sobě šťasten vzrůstám jak bůh.

Dívám se do čerstvých brazd.

Žít! Jaká slast!

Však v brázdách vidím jen stopy lidí.

Teď vzhůru táhnou, pluh ke mně řídí.

Slunce jim pálí v …


Číst dál

Ladislav Knotek: Individualism

Publikováno 31. 01. 2018 v kategorii Staré noviny a publikace se štítky Práce

„Individualism“ bývá v ústech výtečníků – kteří krok za krokem oklešťují socialism a nahrazují ho nechutným příštipkářstvím, jež se spolu s několika měšťáckými veleduchy odvažují nazývati „socialismem vědeckým“ – nejpádnějším, nejdrtivějším důvodem, kdykoliv se pokoušejí zničit ty, kdož nemíní ustoupiti ze svého revolučního stanoviska, ani sleviti z ideálu naprosté sociální přeměny. Námitka …


Číst dál